Sojusz Lewicy Demokratycznej

Władze regionalne - powiat: Sierpecki

Teresa Malinowska - Przewodnicząca Rady Powiatowej SLD w Sierpcu